Idag är valparna två veckor. Allt förlöper som det ska. Dom har ännu inte öppnat sina ögon men det kommer att ske vilken dag som helst. Det är väldigt lugnt i valplådan. Det är  lugnet före stormen kan man säja och det tyder också på att valparna mår bra. En ny invägning idag och det pekar  rakt uppåt. 


 

Dom sover.......


 

och äter och äter.